Scrolla

Skogar

FSC Certifierad förpackning

Vi är stolta att över ha förpackningar som är prydda av FSC:s betydelsefulla logga. Läs mer nedanför!

FSC Principer

Skogsförvaltningen ska följa alla tillämpade lagar och regleringar i det land där den förekommer, samt de internationella avtal som godkänts tillsammans med FSC-principerna. Skogsförvaltningen ska upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö där de värnar om arbetstagarnas rättigheter, tillhandahåller utbildningsmöjligheter, drägliga löner samt utövar jämställdhetspraxis.

Skogsförvaltningsverksamheten ska vidare uppmuntra till effektiv användning av skogens produkter och tjänster, för att säkerställa ekonomisk livskraft samt ett brett spektrum av miljövänliga och sociala fördelar. Genom att samarbeta med den lokala befolkningen kan skogsförvaltningen upprätthålla en respektfull relation där alla ges rätt att äga och förvalta sin mark och sina resurser. En förvaltningsplan – som ska anpassas till verksamhetens omfattning och intensitet – ska skrivas, implementeras och hållas uppdaterad. De långsiktiga målen, och hur man planerar att uppnå dessa, ska vara tydligt definierade.

Övervakning ska genomföras i relation till verksamhetens omfattning och intensitet, för att därigenom kunna bedöma skogens tillstånd, avkastning av skogsprodukter, vårdkedja, förvaltning, aktiviteter och miljöpåverkan.

FSC-certifierad kartong

Vi är stolta att över ha förpackningar som är prydda av FSC:s betydelsefulla logga.

FSC etablerades 1993 av amerikanska Forest Stewardship Council, som grundades för att tillhandahålla företag förnybart material till förpackningar. Det träfiber som vi använder för att tillverka våra förpackningar kommer från skogar som uppfyllt strikta krav inom skogsförvaltning. Genom att använda material som uppfyller dessa kriterier säkerställer vi bevarandet av den biologiska mångfalden, samtidigt som vi säkerställer att lokalbefolkning och lokal arbetskraft får det ekonomiska stöd som behövs.

sebastian unrau AAmVGUnUrpU unsplash scaled e1616808381362
Spela videoklipp

Överensstämmelse med principer för certifiering

Hur får företag rätt till en FSC-märkning?

Organisationer som ansöker om en FSC-certifiering behöver uppfylla de tio viktiga principer som krävs för att få pryda sina förpackningar med märkningen. Principerna täcker ett brett spektrum av frågor – som att stärka arbetstagarnas ekonomiska situation och att upprätthålla rättigheter för de lokala invånarna. Organisationer som ansöker om en certifiering behöver ta fram en förvaltningsplan som detaljerat beskriver produktionen av timmer, vilka icke-timmerprodukter som finns, samt övriga ekosystemtjänster. Planen måste också förklara hur organisationen kommer skala upp och justera sin plan i takt med att verksamheten växer