Scrolla

Vår källa

Naturligt filtrerat under århundraden

105 meter ner under jorden ligger vår unika vattenkälla. I nära hundra år har vatten rest från markytan – ner genom sandsten, morän, skiffer och gnejs – innan det slutligen når källan. Den här processen gör att vattnet berikas med mineraler och näringsämnen. Det är också genom den här processen vattnet får sitt perfekta pH-värde på 8.2

Så naturligt det kan vara!

Vattnet dräneras via ett helt antiseptiskt system. På så sätt undviker vattnet kontakt med potentiella föroreningar utifrån. Därefter rinner vattnet genom ett naturligt sandfilter innan det slutligen når sin förpackning. Mer naturligt än så blir det inte!

Hållbarhet

Vi tappar bara en liten del av våt max för att värna om källan och se till att den håller sina naturliga nivåer.

8.2 pH

Vårt källvatten har ett naturligt högt pH värde på 8.2

100% naturlig

Vårt källvatten är 100% naturellt och går direkt från källan in i vår kartong.

Hållbarhet

Hållbart tappat från första droppen

Aqua Nobel är inte kemiskt renat dricksvatten vilket kan vara en oeffektiv process som både slösas energi och vatten.

Vårt vatten kommer från en underjordisk källa med naturligt höga mineral och pH värden.

Vi pumpar bara en bråkdel av de 400 miljoner literna källan klarar för att värna om källan.

water 2
Vår källa

Värna naturen

Värna om våra naturliga resurser

Att skydda miljön börjar vid källan. Vi är försiktiga använder bara en liten mängd av det rikliga vattnet som Moder Natur förser källan med för att se till att vi inte avbryter det naturliga flödet.

Vi fokuserar på hållbar användning av vår källa för att värna om nuvarande och kommande generationer!